"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

lørdag den 8. marts 2008

Kommentar til "Bedre vilkår"-for-høringen, del I, udvidet kommentar til Per Vendsborg

Alt det, man skal høre, før ørerne falder af! Vel vel, alt i alt kommer det, jeg vil kommentere i det følgende ikke specielt meget bag på mig. "Argumentet": Du er jo scientolog! - såfremt man kan betegne det som værende et argument - er jo efterhånden en ret så slidt frase, psykiatriens fortalere gerne griber tilbage til, når det begynder at knibe med saglige argumenter overfor kritikerne. Og det gør det jo tit.

I en lille sidebemærkning fra Per Vendsborg i hans opsummering af, hvad han har lagt mærke til under for-høringen, nævner han, at der jo også var nogle tilstede, der helst så psykiatrien afskaffet. Ja, Per (hvis du læser det hér), det var der. Og ja, Per, jeg er én af dem. Ikke fordi jeg skulle være scientolog, som jeg kan forstå, du har insinueret. Jeg er modstander af enhver form for ideologi, og Scientology er en ideologi, ligesom psykiatrien iøvrigt. Hvis du vidste, hvad du snakker om, ville du forresten aldrig have bragt mig i forbindelse med Scientology. Scientology afviser kategorisk alt, hvad der starter på P-S-Y. Altså også psykologien. Hvis jeg var scientolog, havde jeg aldrig henvendt mig til en psykolog, for at be' om hjælp. Nu bruger jeg i min tale godt nok begreberne "samtaleterapi" og "terapeut", og det kan eventuelt misforstås, siden en terapeut, der praktiserer samtaleterapi, ikke nødvendigvis behøves at være en psykolog. Men i de fleste tilfælde forholder det sig sådan. Hvis du skulle have været i tvivl, hvorfor så ikke henvende dig i pausen, og få sagen opklaret direkte, i stedet for at luske dig udenom, og komme med det til tredjepersoner?

Nu skriver jeg "insinueret", og giver dermed udtryk for, at jeg føler en sådan "argumentation" er mere et angreb på min person end en virkelig, saglig argumentation . - Har du din psykologi i orden, Per? Eller er der i din verden ikke noget, der hedder det? - Hvorfor? Jo, ser du, fordi du, i stedet for at sige, at det lyder meget af Scientology, så kunne du lige så godt have sagt: Det lyder dumt, idiotisk, skizofrent, hysterisk, eller anvendt en hvilken som helst anden af alle de moralske domme, som man nu kan anvende for at devaluere et andet menneskes udtalelser - og dermed mennesket selv - med. De kan meget godt bruges, når man føler sig trængt op i en krog, og derfor fortvivlet leder efter en mulighed, at uskadeliggøre den, der trænger én op i krogen. Men de udelukker en dialog mellem parterne på forhånd. Ganske ligesom du undgår at skulle indlade dig på en dialog med et menneske i en ekstrem sindstilstand, et menneske i krise, ved at betegne dette menneske "fagligt korrekt"(???) som "skizofrent", "bipolart", "psykotisk", osv.

Men det er vel heller ikke en dialog, du ønsker, eller? For, selv om du i dine slutbemærkninger til for-høringen nævner, at "Fremtidens ambulante psykiatri" (som du har været med til at udforme, for dem, der ikke ved det) skulle lægge op til åbne dialoger, så har jeg ved en gennemgang af papiret ikke fundet meget, der tyder på det. Tværtimod. "Fremtidens ambulante psykiatri" er, for at sige det ganske ligeud, i mine øjne ikke andet end en gang varm luft, set ud fra et brugerperspektiv. Papiret er ikke andet end, endnu en gang, et leflen for de pårørende, og, endnu en gang, et strøen blår i øjnene på politikere og brugere: se, vi gør jo noget!

Det, jeg ser er, ud over at der, som sagt i min tale, lægges op til mere og mere ECT i fremtiden, at medicin- og ECT-frie tilbud altså heller ikke i fremtiden vil blive tilgængelige. Jeg ser meget tydeligt, at de brugere, der ønsker andet, end et stempel i panden og et glas piller i hånden, igen ikke er blevet hørt. Også mht. min kritik på papiret vil jeg iøvrigt mene, at du kunne have henvendt dig direkte til mig. Jeg var faktisk tilstede. Men det kneb måske med virkeligt konstruktive, indholdsrige argumenter fra din side?

For lige her til sidst at vende tilbage til Scientology: Scientology's psykiatrikritik baserer på desamme fakta (!) angående psykiatrien, som psykiatrikritiken generelt baserer på. Følgeligt kan jeg, som psykiatrikritiker, ikke være andet end enig med Scientology, hvad kritikpunkterne angår. Jeg distancerer mig udtalt fra Scientology, hvad den bag kritiken liggende motivation angår. Scientology ønsker, i bogstaveligste forstand, at sælge deres produkt i stedet for psykiatriens. Jeg ønsker frit valg på alle hylder, informationsfrihed og virkelig demokrati. For mennesker med eksistentielle kriser som for alle andre.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Vel sagt! Vel skrevet! Jeg synes din kategorisering af Scientology hænger godt sammen med virkeligheden - ja, de forsøger at sælge sig selv som et modprodukt, og nej, det er ikke det der duer når hvert menneske er et unikum.

Marian sagde ...

Netop. Scientology er en tro, en religion, der har sine dogmer, lige nøjagtigt som psykiatrien: aflæg trosbekendelsen=udvis "sygdomsindsigt". Det fatale med psykiatrien, sammenlignet med Scientology, er, at den retmæssigt og under anvendelse af fysisk vold kan TVINGE mennesker til at "konvertere", at den, udover psykoterror (Scientology), råder over et helt arsenal af fysisk skadelige, men ikke desto mindre lovlige, våben (psykofarmaka, ECT), til at omvende mennesker.

Selv om jeg på ingen måde sympatiserer med Scientology (eller en hvilken som helst anden organisation/institution, der gør brug af psykisk eller fysisk vold, og undertrykker mennesker), så må jeg sige, jeg synes det er stort af Tom Cruise, at han har givet sin underskrift til Gaderummet. Ikke mindst også, siden han ved, at Gaderummets daglige leder er P-S-Ykolog ;)

Og jeg kan rigtig godt lide det her lille videoklip med ham:
http://www.yoism.org/?q=node/120

Anonym sagde ...

Jeg har set halvdelen af interviewet. Jeg er farvet fordi jeg har kendt nogen der 'var i' Scientology - og Toms meget pågående retorik ligner noget jeg har set før. Det er lækkert at kunne gå i kødet på en interviewer. Det er fedt at kunne stå op for det man siger. Det kan man lære på mange kommunikationskurser - og det er også det som Scientology 'tilbyder'/sælger til sine 'kunder'. Man bliver sgu høj af at kunne tryne verden på den måde - men det jeg nogen gange oplevede var, at der manglede en form for ydmyghed. At det blev for egocentrisk. At der ikke var den dér accept af at ingen har patent på sandheden...