"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

torsdag den 25. oktober 2007

25 gode grunde

Så er jeg i gang, og jeg vil lægge "hårdt" ud med oversættelsen af Don Weitz' "25 Good Reasons Why Psychiatry Must Be Abolished". Den canadiske psykiatri-overlever og aktivist Don Weitz er en af mine helt store heroes. Mange snubler over hans direkte måde at sige tingene på. Selv mener jeg, der ikke er noget i vejen for at kalde en spade for en spade, sålænge man kan argumentere overbevisende for, at det faktisk drejer sig om en spade. Og netop det kan Don Weitz.


25 gode grunde hvorfor psykiatrien bør afskaffes

af Don Weitz

1. Fordi psykiatere ofte forårsager skade, permanente handicaps, død - kroppens, sindets og åndens død.

2. Fordi psykiatere ofte krænker den Hippokratiske ed som beordrer alle læger: "Først og fremst, gør ingen skade." [Her tager Don Weitz fejl. Citatet stammer sandsynligvis fra Hippokrates' "Epidemier". Ikke desto mindre, dette står i Hippokrates' ed: "...jeg skal forhindre at de (syge) lider skade og uretfærdighed."]

3. Fordi psykiatere behandler mennesker nedladende og umyndiggør dem, specielt deres patienter.

4. Fordi psykiatrien ikke er en medicinsk videnskab.

5. Fordi psykiatrien er kvaksalveri, en pseudo-videnskab som mangler uafhængige diagnostiske tests, testbare hypoteser og kure for "skizofreni" og alle andre arter af såkaldt "psykisk sygdom" eller "sindslidelse".

6. Fordi psykiatere ikke er i stand til at forudsige farlighed, vold eller anden menneskelig adfærd korrekt og tilforladeligt, men ikke desto mindre påstår at de kan dette som "ekspertvidner", og i samspil med medierne promoverer myten/stereotypen om den "farlige sindssyge".

7. Fordi psykiatere har forårsaget en verdensomfattende epidemi af hjerneskader ved at promovere og ordinere hjerneinvaliderende behandlinger som neuroleptika, antidepressiva, elektrisk hjernevask (elektrochok) og psykokirurgi (lobotomi).

8. Fordi psykiatere fabrikerer hundredvis af "sindslidelser", klassificeret i deres bibel, kapitel V i International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) (et moderne instruktionsbog for heksejagt). Disse "sindslidelser" og "symptomer" er faktisk negative, mht. samfundsklasse og kultur forudindtagede, moralske bedømmelser af afvigende måder at klare personlige problemer på og af alternative måder at opfatte og interpretere vores væren i verdenen.

9. Fordi psykiatere, forblændet af deres forkærlighed for den biomedicinske model, bedragerisk patologiserer og stempler menneskers alvorlige livs- eller eksistenskriser som "symptomer" på "psykisk sygdom" eller "sindslidelse", såsom "skizofreni", "bipolar affektiv lidelse" og "personlighedsforstyrrelse".

10. Fordi psykiatere gør denne bedrag værre med den usande påstand, som der ikke findes videnskabelige beviser for, at disse " psykiske sygdomme" er forårsaget af en "biokemisk ubalance" i hjernen, genetiske faktorer eller en "genetisk prædisposition", på trods af det faktum at der ikke er nogen som helst genetiske faktorer involveret i "psykisk sygdom".

11. Fordi psykiatere ofte misinformerer deres patienter, de pårørende og offentligheden ved at påstå at hjerneskadende procedurer som nervegifte (f.eks. "antipsykotisk medicin" og "antidepressiva"), elektrisk hjernevask (electroconvulsive therapy/"ECT"), psykokirurgi (lobotomi) og andre adfærdsændrende - bevidsthedskontrollerende procedurer er "sikre, effektive og livreddende". Det modsatte er tragisk nok sandt.

12. Fordi psykiatere rutinemæssigt bedrager og lyver overfor patienter, fængselsindsatte, de pårørende og offentligheden.

13. Fordi psykiatere rutinemæssigt og villentligt krænker det medicinsk-etiske princip af "informeret samtykke" ved at misinformere eller slet ikke informere deres patienter om de talrige giftige, invaliderende og ofte vedvarende virkninger af neuroleptika, såsom hukommelsestab, tardiv dyskinesi, tardiv psykose, parkinsonisme, demens (alle tegn på hjerneskade) og død.

14. Fordi psykiatere rutinemæssigt truer, skræmmer og tvinger mange patienter - specielt kvinder, børn, de ældre og fængselsindsatte - til at gå med til sundhedsskadelig/hjerneskadende "behandling", såsom antidepressiva, neuroleptika, elektrisk hjernevask og højst risikable eksperimenter.

15. Fordi psykiatere ofte undlader at fuldt ud informere indsatte i psykiatriske faciliteter og fængsler om eksisterende sikre og humane, ikke-medicinske alternativer i samfundet, såsom overlever-styrede krisecentre, væresteder, selvhjælps- og interessegrupper, kostvejledning, massage, holistisk medicin, overkommelige støttende botilbud og jobs.

16. Fordi psykiatere er seksistisk i det at de ofte kategoriserer kvinder i krise som "hysteriske" eller "overfølsomme", i det at de giver kvinderne selv skylden når de ytrer realistiske klager og selvsikkert udtrykker ders følelser og emotioner, i det at de ordinerer massive doser beroligende midler og antidepressiva til et uproportional højt antal kvinder, og i det at de krænker kvinder seksuelt på deres kontorer og i institutionerne.

17. Fordi psykiatere, specielt hvide, mandlige psykiatere, er homofobisk - American Psychiatric Association (APA) stemplede i sin tid homoseksualitet som en "psykisk sygdom" eller "sindslidelse" - og har anvendt elektrochok under tvang på lesbiske, i et forsøg på at tvinge dem til en heteroseksuel livsstil.

18. Fordi psykiatere er aldersdiskriminerende i det at de ordinerer beroligende midler, antidepressiva ("medicin") og elektrisk hjernevask til et uproportional højt antal ældre - en form for ældremishandling.

19. Fordi psykiatere er racistiske i det at de frihedsberøver og medicinerer uproportionalt mange mennesker af afrikansk afstamning, aboriginals og andre farvede, og stempler dem som "psykotiske" eller "skizofrene".

20. Fordi psykiatere rutinemæssigt krænker personers borgerrettigheder, menneskerettigheder og konstitutionelle rettigheder, f.eks. ved at frihedsberøve uskyldige personer uden retssag eller offentlig høring ("tvangsindlæggelse"), og ved at underkaste dem for grusomme og usædvanlige straffe eller tortureringer som tvangsmedicinering, elektrisk hjernevask, psykokirurgi, isolationsfængsling, "kemiske fikseringer" og bæltefikseringer.

21. Fordi psykiatere var hjernerne bag massemordet på hundred tusinder af udsatte personer, bl.a. handicappede børn, ældre og psykiatriske patienter under Holocaust'en i Nazityskland, og fordi de "udvalgte" hundred tusinder af fanger i koncentrationslejrene til at dø ("T-4 eutanasi"-program) - historiske fakta, som til stadighed ikke nævnes i psykiatriske tekst- og historiebøger.

22. Fordi psykiatere villentligt har deltaget i og administreret bevidsthedskontrollerende eksperimenter i USA og Canada siden de tidlige 1950'ere - hovedmålgrupperne var fattige patienter, kvinder, dissidenter og fængselsindsatte.

23. Fordi psykiatrien, specielt den institutionelle, biologiske psykiatri, baserer på de 3F: Fear, Fraud and Force [frygt, bedrag og tvang].

24. Fordi psykiatrien er en form for social kontrol eller straf - ikke behandling.

25. Fordi psykiatrien, specielt den institutionelle, biologiske psykiatri, er fascistisk - en direkte trussel mod demokratien, menneskerettighederne og livet.

En notits fra forfatteren: Denne erklæring er en mindre forandret version af originalen, skrevet i foråret 1998. Du må gerne tilføje og offentliggøre dine egne grunde. Jeg er en psykiatri-overlever og antipsykiatrisk aktivist som har været involveret i psykiatri-overlevernes befrielsesbevægelse i 24 år. Jeg er også medudgiver af "Shrink Resistant: The Struggle Against Psychiatry in Canada" (1988), vært og producent af det antipsykiatriske program "Shrinkrap" på CKLN radio i Toronto [lyt online hver den sidste lørdag i måneden fra kl. 00.30 - 01.00 dansk tid, men husk: it's fluently Canadian English!] medlem af People Against Coercive Treatment (P.A.C.T.), og medlem af Ontario Coalition Against Poverty (OCAP).

GERNE TILFØJ, KOPIER OG OFFENTLIGGØR DENNE ERKLÆRING INKLUSIVE FORFATTERENS NOTITS. INGEN COPYRIGHT ELLER TILLADELSE FRA FORFATTEREN PÅKRÆVET.

Forfatteren, Don Weitz kan kontaktes via e-mail-adresse: dweitz@interlog.com (Don Weitz forstår ikke dansk!)

En notits fra oversætteren: Nogle af de beskrevne tilstande indenfor psykiatrien er "typisk amerikanske/canadiske", hvad dog ikke betyder, at de slet ikke forekommer i Danmark.

APA: Den amerikanske psykiatris nationale, landsdækkende overorganisation.

Don Weitz er også medgrundlægger af Coalition Against Psychiatric Assault (CAPA). Læs hans personlige fortælling her (engelsk)

Ingen kommentarer: