"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

tirsdag den 30. juni 2009

Hellere feminisme- end Rorschachtesten!!!

Så tog jeg den også, feminismetesten, som jeg fandt linket til på Sigrun's blog.

Your result for The Feminism Test...

Revisionist

You scored 83% Gender-Abolitionist, 60% Sexually Liberal, and 80 % Socialist


You are the Revisionist Feminist! You are, by far, the most philosophical, the most sexually-liberated, and the most politically extreme variety of feminist. You are very, very freedom-oriented. You abhor oppression in all forms. For instance, your views on sexual liberation and reproductive control adequately reflect your devotion to personal freedom. Not only that, but you also feel gender needs to be destroyed to maximize equality and freedom, because accepting socially-constructed gender roles binds women into false categories and places upon them an unneeded identity. Gender should not be a part of one's identity, but rather an irrelevant aspect of their physical bodies, such as their hair length or nose shape. Not only that, but Revisionist Feminists are political extremists and feel very strongly that the oppression of class society is a big part of the cause of women's oppression. Basically, a Revisionist feels that cultural ideas of gender, political class, and repressive sexual morality all work together to oppress women, and the only way to truly escape this oppression is to challenge all of these problems directly and extremely. You are a Marxist, a Gender Abolitionist, and a Liberal Feminist all rolled into one.


The other feminist types:

The Housewife

The Marxist

The Liberal

The Liberal Extremist

The Gender Abolitionist

The Radical

The Gender-Liberal

The Revisionist


Take The Feminism Test
at HelloQuizzy

mandag den 29. juni 2009

Giftige relationer, og en definition af kognitiv adfærdsterapi

Fra en mail til en ven, der arbejder som psykoterapeut:

"Jeg har tænkt lidt over det, efter jeg havde læst Gianna's indlæg om sagen [Gianna's indlæg indeholder hendes mail til hendes terapeut, hvori hun skriver, hvorfor hun stopper terapien]. Det forekommer mig som bare endnu et "symptom" på vor kulturs sygdom, dens gennemgående fremmedgørende dynamik, at vi skal betale for hjælpsomme menneskelige relationer, for forståelse og empati fra et andet menneske, og at der er en hel industri, der lever af at tilbyde noget, alle og enhver til enhver tid burde have omkostningsfri adgang til. Var det ikke Freud, der kom med kravet om at folk skal betale for den service, fordi det tvinger dem til at arbejde? Første skridt til "recovery". Ok, men så betyder "recovery" altså også tilpasning til det kapitalistiske system... Så, på en måde kunne man sige, at det får terapien til at gentage den dysfunktionelle, fremmedgørende dynamik, der har forårsaget krisen: "Det er ikke nok, at du er den, du er. Jeg lytter kun, hvis du betaler mig penge for det." - Hold da op, det må lyde forfærdeligt i en terapeuts ører! Jeg vil bestemt ikke få dig til at føle dig elendigt tilpas eller noget! Det er som det er. Desværre har vi hård brug for den terapeutiske industri. En hel del ville være nødt til at ændre sig, før vi kunne undvære den. Og jeg tror, de "gode" folk i business'en kan faktisk bidrage til at tingene ændrer sig, igennem deres arbejde - som de er nødt til at få betalt for, for at kunne overleve."

I mine øjne er det ikke så meget bestemte, gennem flere års studium lærte, teknikker, der virker helende, men simpelthen ægtheden i den mellemmenneskelige relation som sådan. Hvorvidt kan mellemmenneskelige relationer være ægte, når de baserer på, at der betales penge for dem? Er ikke også det en form for "toxic mimicry", en giftig efterligning, af hvad der ville være naturligt?
_______________

Kognitiv terapi - Glem overgrebene og opfør dig ordentligt!

Alison Hymes rammer atter en gang sømmet på hovedet når hun beskriver kognitiv adfærdsterapi: "...der deler brochurer ud og anvender CBT, også kendt som organiser din adfærd og lad være med at tænke på din fortid, blandt overgrebsofrene..."

søndag den 28. juni 2009

They Don't Care About Us

Hugget fra Jan Olaf's blog:Jan Olaf skriver: "The mental violations which the psychiatric system causes to persons are much more hidden than many other physical violations other systems do to other persons – but the mental violations caused by the forced psychiatric system are very real, they also – indeed!"

Det drejer sig ikke om hjælp eller omsorg eller hvad det måtte være, der nævnes for at dække over og retfærdiggøre. Det drejer sig udelukkende om magt og social kontrol. Ikke bare i Abdulle's tilfælde. Altid.

"Før man kan udnytte noget, er det første man må gøre, at gøre det tavs." -Derrick Jensen. Den med afstand mest effektive måde, at gøre udnyttelsens modstandere tavs, er at erklære dem for "sindssyge". Mere effektivt, end at slå modstanderen selv ihjel: at slå hans/hendes ord ihjel. Og så kan man i ro og mag bagefter slå ham/hende selv ihjel, mens ingen længere vil lytte til hans/hendes protester. Psykiatrien er totalitarismens mest effektive værktøj.
_______________

P.S.: "Stærke" billeder til hvad nogle nok vil synes er et lidt "stærkt" budskab. Men siden der nu er gået en uge uden at Sophie Løhde har korrigeret mig mht. min antagelse angående politikernes motiver for at indføre ambulant tvang, og i øvrigt også taget i betragtning, at også KU mener, det er helt i orden, at diskutere muligheden for at fratage i forvejen marginaliserede samfundsmedlemmer stemmeretten,tænker jeg, at alle, der synes det er for "stærkt", simpelthen "don't wanna see".

fredag den 26. juni 2009

Moderne sportsridning - bæltefiksering af heste

Som man kunne se i TV2's LPS-reportage den 30. april i år, og som man stadigt kan se i videoen her, er det ikke kun mennesker, der viser følelser, der lægges i bælte, mishandles på det groveste og ydmyges. Nej. Vi er grundige. Vi mishandler, udnytter og bekæmper alt, der bare det fjerneste minder om naturen. Også hestene.

Bemærk Ulf Helgstrand's "argumentation" i videoen, der på kvalmeprovokerende vis minder om psykiatriske "eksperters" "argumentation", når det gælder om at forsvare deres fag: der mangler videnskabelige undersøgelser, der kunne bevise, at det er dyrplageri, at hive hestens hoved fra side til side og langt bagved lodret med vold og magt; siden hestene ikke kan tale menneskesprog (jf. med påstanden om, at når "psykisk syge" kritiserer den "behandling", de udsættes for, så er deres ord produkt af et sygt sind, og dermed ikke værd, at blive lyttet til), kan vi blive ved med at påstå, at de trives under mishandlingen - når de i desperation bukker, stejler, sparker og prøver, at spærre munden op, er det jo bare "unoder" (der skal bekæmpes ved hjælp af endnu mere mishandling, aka "korrekturridning"), ligesom enhver af et "psykisk sygt" menneske tilkendegivet "negativ" følelse er "udageren" (der skal bekæmpes ved hjælp af endnu mere mishandling, aka "behandling"); nu må vi endeligt ikke drukne i føleri! Som sagt, så mangler der videnskabeligt dokumentation for, at mishandlingen er skadeligt for hesten, og de fagfolk, der udtaler sig kritisk, er vel bare medlem af Scientology - eller øh, i hvert fald ikke lige så kloge, som Ulf Helgstrand selv, ikk'? Bemærk også Ulf Helgstrand's tydelige ubehag ved situationen, og hans forsøg på, at angribe både Susan Kærgård og TV2's journalister personligt. Også dette kendes jo kun alt for godt fra de psykiatriske "eksperter", når de konfronteres direkte med kendsgerningerne, f.eks. angående tvang.

Jeg har på egen krop og sjæl erfaret, hvad det vil sige, at blive mishandlet, udnyttet og ydmyget, at blive behandlet som et objekt, og det er uden tvivl derfor, at billeder, som de, der vises i TV2-videoen, får mig til at reagere. Det er uden tvivl derfor, at jeg somme tider dårligt kan klare, at skulle lukke foldlågen, for ikke at tale om boksdøren, bag en hest, et dyr, der hører til på de åbne stepper, og at jeg aldrig har betragtet det som en selvfølge, at en hest tolererer mig som sin rytter, men tværtimod føler, at jeg skylder den hest, jeg be'r om at bære mig på sin ryg, at aldrig nogensinde krænke dens værdighed. For eksempel ved at bruge vold og magt mod den. Måske skal man have været helt derude, hvor man er ved at miste sig selv, for at få respekt for livet i alle dets former?

Susan Kærgård har skrevet en meget tankevækkende og læsværdig kommentar i TV2's LPS-reportagens anledning, med mange gode pointer, ikke bare mht. heste og ridning: "Klarificering"

torsdag den 25. juni 2009

Demo for Abdulle Ahmed

Jeg går ud fra, at både Benedikte Volfing og andre "eksperter", der er involveret i Abdulle Ahmed's sag, kender til hans "sygdoms"historie:

• 1991 – Abdulle kommer til Danmark sammen med sin familie som 11-årig. Han lever et helt almindeligt liv og drømmer bare om en uddannelse og at få det godt.
• 1996 – Abdulle lider af ondt i ryggen. Lægerne kan ikke finde ud af hvorfor.
• 1997 – i marts. Abdulle henvender sig igen med ondt i ryggen og får antipsykotisk medicin, Zyprexa, som han tager i den tro, det er smertestillende. Abdulle kan ikke tåle medicinen. Han får kramper, kaster op, og der bliver tilkaldt en læge, som indlægger ham.
• 1997 – Abdulle bliver indlagt, dog ikke på almindeligt hospital men derimod psykiatrisk, hvor han får elektrochok mod familiens vidende.
• 2001 – Abdulles familie får at vide, at han snart vil blive udskrevet og komme hjem.
• 2001 – Abdulle bliver ikke udskrevet, tværtimod lægger han sig ud med personalet. Uoverensstemmelsen fører til en behandlingsdom på Abdulle den 8.11.
• 2001 – elleve dage efter behandlingsdommen, den 19.11. bliver der udstedt et farlighedsdekret på Abdulle, der bliver overført til Sikringen i Nykøbing Sjælland.
• 2007 – behandlingsdommen forlænges.
• Siden har Abdulle været indespærret på Sikringen, heraf flere år bæltefikseret, mens han har fået al mulig slags psykofarmaka, så han i dag ikke kan gå, knap tale, ryster over hele kroppen, og tænderne er ødelagt. (fra LAP-nyhedsbrev, 25.06.09)

Jeg spørger mig seriøst, hvad der er galt med Bendikte Volfings og de andre involverde "eksperters" hjernefunktion. For, noget må i hvert fald være grueligt galt, når man diagnosticerer det, der tydeligvis er bivirkninger forårsaget af Zyprexa, og ikke andet, som "skizofreni".

Den "behandling", Abdulle er blevet offer for igennem de sidste mange år, er intet mindre end kriminel. De ansvarlige, "eksperter" som politikere, bør stilles foran en dommer, anklaget for frihedsberøvelse og forsætlig legemsbeskadigelse med grov skade til følge.

Og selvfølgeligt bør Abdulle befries NU!!!

Mød op til demo for frigivelsen af Abdulle, mandag den 6. juli kl. 13.00 på Slotsholmsgade 10 - 12 (bag Børsen)!

Ligestilling for somatiske patienter - nu!

Norge går foran med godt eksempel, og vil nu ligestille somatiske patienter med "psykisk syge". Hvornår har Danmark tænkt sig, at gøre noget ved den åbenlyse diskriminering af somatiske patienter, der til stadighed må slås mod at blive udsat for den belastning det er, at skulle vælge behandling til eller fra, der til stadighed må undvære den luksus det er, at blive hentet i politibil, der kun i meget sjældne tilfælde kan få journalister til at nævne deres lidelse, når de bryder loven, og og og... og der i det hele taget stadigt behandles mere som lidende mennesker end som retsløse straffefanger?!

Det er virkeligt for galt, ja! Og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen opfordres herved til at kontakte sin norske kollega Bjarne Håkon Hanssen for at høre, hvordan der kan rettes op på de danske misstande på området. Nu!

søndag den 21. juni 2009

Mail til Sophie Løhde

Kære Sophie Løhde,

i artiklen "Psykisk syge skal tvinges i behandling", http://politiken.dk/indland/article731522.ece, citeres du: "Det handler om at hjælpe nogle meget syge mennesker, som ikke ønsker hjælp, men har et dybt behov for, at vi hjælper dem. Vi gør samfundet og patienterne en bjørnetjeneste, hvis vi stikker hovedet i busken og siger, at alt bare skal være status quo".

Lad mig først og fremst slå fast, at en sådan ambulant tvang klart ville være i strid med menneskerettighederne, som Danmark via at signere Menneskerettighedskonventionen for mennesker med handicap, CRPD (http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml) den 30. marts 2007, har valgt at anerkende også for mennesker med "psyko-sociale hadicaps", dvs. "psykisk syge" mennesker.

FN-Special Rapporteur Manfred Nowak skriver derudover i "Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on “Protecting Persons with Disabilities from Torture”." (http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/torture.htm), at "Personer med handicap bliver udsat for medicinske eksperimenter og indgribende og irreversibel medicinsk behandling uden deres samtykke (f.eks. sterilisation, abort og indgreb, der sigter mod at korrigere eller lindre et handicap, såsom elektrochok behandling og psykoaktive stoffer inklusive neuroleptika)" (punkt 40 i rapporten), og at "Specialobservatøren er bekymret, at sådanne praktiker bliver uopdaget eller retfærdiggjort, hvis de forøves mod personer med handicap, og ikke anerkendes som tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf." (punkt 41 i rapporten) (min oversættelse og fremhævelse)

Manfred Nowak har god grund til at være bekymret! Ligesom mennesker i emotionelle kriser har al grund til at afvise medicinsk "behandling".

For det første baserer medicinsk "behandling" af emotionelle problemer på en årsagsmodel, den biologisk-genetiske, der er en ren teori, der den dag i dag mangler ethvert videnskabeligt bevis for sin gyldighed, der af internationalt førende forskere på området forlængst er erklæret for ikke længere holdbart (Arvid Carlsson, 1992), og der desuden igennem den seneste tid, grundet forskningsresultater, der tydeligt viser, at psykosociale miljøpåvirkninger spiller en afgørende rolle ved udviklingen af "psykisk sygdom", yderligere har mistet troværdighed.

For det andet mangler der til stadighed videnskabeligt holdbare beviser for, at medicinsk "behandling" af emotionelle kriser skulle være effektiv. Faktum er, at stort set alle langtidsstudier, der sammenligner medicinsk med ikke-medicinsk behandling, viser, tildels langt, bedre resultater for ikke-medicinske behandlingstiltag som Soteria (http://www.moshersoteria.com), eller Vestlaplandsmodellen.

Og for det tredje har forskning påvist en lang række skadelige, tildels livstruende, bivirkninger af neuroleptika. Deribland på kort sigt nedsat hjernefunktion, på længere sigt svind af hjernematerie og celledød i pandelapregionen, dvs. den hjerneregion, der gør mennesket til menneske, den hjerneregion, hvor kompleks kognitiv adfærd, såsom at kontrollere social adfærd og træffe beslutninger, lokaliseres. Det er denne hjerneregion, der er afgørende for, om årsagerne til emotionelle kriser kan bevidstgøres og bearbejdes, så det kriseramte menneske kan komme sig. Det må således konkluderes, at neuroleptika forhindrer recovery, hvilket underbygges af resultaterne af de ovennævnte langtidsstudier.

Det er mig en gåde, hvordan man, taget alle disse fakta i betragtning, overhovedet så meget som kan overveje, at udsætte mennesker for tvangs"behandling" med stoffer, der med ca. 90% sikkerhed vil gøre disse mennesker til hjerneskadede førtidspensionister, mod deres udtalte ønske.

Det er mig en endnu større gåde, hvordan man kan overveje en sådan grov krænkelse af menneskerettighederne overfor mennesker, der ikke viser tegn på "psykose", der altså meget vel kan være i en recoveryproces, respektive faktisk recoveret, og derved udsætte disse mennesker for nærmest sikker tilbagefald.

Sidst men ikke mindst er det mig en gåde, hvordan det kan være, at man har råd til at iværksætte denne grove krænkelse af menneskerettighederne, mens man ikke har en halvtredsøre til at etablere af mange "psykisk syge" ønskede, frivillige og "medicin"frie psykiatrialternativer.

For mig at se, er budskabet, at man i Danmark fra politikernes side åbenbart vægter social kontrol noget højere, end den enkeltes menneskerettigheder, respektive det, at tilbyde mennesker i emotionelle kriser virkelig hjælp. Om det så koster nok så mange menneskeliv. Specielt usmageligt bliver det for mig set i lyset af den tyske regerings beslutning om at erklære psykiatriske forhåndserklæringer for juridisk bindende (jf.: http://silentspheres.blogspot.com/2009/06/tyskland-erklrer-psykiatriske.html). Korrigér mig, hvis jeg skulle tage fejl mht. danske politikeres motiver.
_______________

En lignende mail gik til regionsformand Bent Hansen, angående hans udtalelser citeret i artiklen "Sygehusenes chef er klar til at medicinere med tvang", http://politiken.dk/indland/article731838.ece.

Det vil sige, den går til Bent Hansen. Såfremt det lykkes "postmaster'en" at aflevere min mail på Bent Hansen adresse, der i øvrigt lå gemt i en afkrog af Danske Regioners hjemmeside, hverken, som det er - og som jeg mener, det bør være - tilfælde med emailadresser til personer i hans position, dukkede op i de første tre eller i det mindste tredive målrettede Google-søgeresultater, og altså var eminent svært, at finde frem til. En politiker, en regionsformand, der ikke har en nemt tilgængelig og velfungerende emailadresse?... Hm. Så må det jo blive snail mail.

fredag den 19. juni 2009

Tyskland erklærer psykiatriske forhåndserklæringer for juridisk bindende

Mens politikerne i Danmark har tænkt sig, at i fremtiden sparke endnu hårdere til dem, der allerede ligger ned, og ignorere både almindelige menneskerettigheder og dem, som menneskerettighedskonventionen for mennesker med handicap, CRPD, fastslår, så mener tyske politikere, at det er på tide, at sætte en stopper for psykiatriens almagt og dens uhæmmede misbrug af denne almagt til at krænke psykiatriserede menneskers rettigheder: Tyskland har erklæret psykiatriske forhåndserklæringer for juridisk bindende. Det vil sige, at hvis du har affattet en gyldig forhåndserklæring, er det fremover ulovligt for psykiatrien, at "behandle" dig mod din i din forhåndserklæring udtalte (-skrevne) vilje. Tvangs"behandling", der er i strid med din forhåndserklæring, vil således fremover blive betragtet som personfarlig kriminalitet, og tilbageholdelse på lukket afdeling som frihedsberøvelse. Sådan, Tyskland!

Her er pressemeddelselsen, oversat fra tysk til engelsk af René Talbot:

(This press release was translated and forwarded by Rene Talbot - please snowball this message in e-mail lists and newsgroups)

Finally, coercive psychiatry can be put to a stop!
In Germany a new advance directive („PatVerfue“) makes it possible
Berlin, 18/6/2009

After years of discussion, today a new law on the legal rules for advance directives has finally been adopted by the German parliament.
The legislature has clearly and with votes from all political parties agreed to make valid the will of the patient and by doing so also the self-determination in any situation against any medical and state paternalism, regardless of the type and stage of an illness.

The time finally belongs to the past that others - doctors and judges - define what the supposedly "objective" best interests of a person are and what should be undertaken or refrained from, against his/her declared will, with regard to these supposedly "objective" best interests of a person! This will have far-reaching effects with regard to court ordered guardianship: For the first time there is the chance that guardianship may no longer be enforced against the wishes and needs of the person in question and thus guardianship now has the potential to be transformed into a service that is loyal to the person in question.

The patient‘s will is now to be regarded as being legally binding in medical decisions, as already promised in the constitution of the Federal Republic of Germany and for over 60 years in the Universal Declaration of Human Rights.
Each case of "medical" treatment against the written and actual will of a "patient" thereby becomes bodily assault and incarceration in a locked ward becomes deprivation of liberty.

On this occasion we would therefore like to make known our specific form of an advance directive, the PatVerfue, with a built-in representation agreement, in which any torture-like bodily harm in the form of unwanted psychiatric treatment and any deprivation of liberty whatsoever due to a slanderous pseudo-medical psychiatric diagnosis is legally binding excluded. The associations publishing this form have joined forces to help this parliament´s promise to be accepted in the judiciary. It is this promise with which the validity of basic, civil and human rights for all, also for the psychiatrically slandered, hopefully becomes reality. By supporting and encouraging all those with a PatVerfue who would nevertheless be incarcerated and endure coercive treatment and/or are threatened with these acts, to create precedents at all judicial levels Germany, it is our aim to make the PatVerfue „watertight“ in the courts. Our aim is that in the future all judges be made to adhere to this new law, to accept the patient‘s will without restrictions and to implement it with their decisions.

Our proposed form of an advance directive prohibits all psychiatric diagnoses from the outset. We do not believe in the existence of these so-called "mental illnesses", because there is no objective criteria to prove them. The PatVerfue thus ensures the self determination of the person against psychiatrists trying to deny his or her free will, by claiming that they have an illness-incurred lack of „insight or the ability to behave in the light of this insight ".

Today is for us a day of joy!

The rigid implementation of this law would mean the end of forced psychiatry in Germany.


An illogical fact remains, however, in that psychiatric diagnoses and treatment against the declared will of a person can only be staved off by a PatVerfue and - to the contrary - is not excluded at all.

Actually, each psychiatric - just as with any medical - treatment should only be made with the "informed consent" of the individual, i.e. it is explicitly  a g r e e d  to by the person after extensive consultation on the pros and cons thereof.

Thus, with the entry into force of the law, unfortunately a prior legally binding refusal of psychiatric coercive measures is only possible for those who already know that a PatVerfue is a loophole to prevent coercive psychiatry.
This is therefore the right occasion for a broad information campaign to make the PatVerfue public, so that increased use widens the loophole into a "door out of coercive psychiatry".

At www.PatVerfue.de information and the appropriate form is now free to download for noncommercial users.

Publisher of the PatVerfue: Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener: die-bpe.de, Irren-Offensive: antipsychiatrie.de, Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Berlin-Brandenburg: psychiatrie-erfahrene.de, Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW: psychiatrie-erfahrene.nrw.de, Werner-Fuss-Zentrum: psychiatrie-erfahrene.de, Antipsychiatrische und betroffenenkontrollierte Informations- und Beratungsstelle: weglaufhaus.de/beratung.

To celebrate this day of joy, the Werner-Fuss-Center publicly invites everybody to a barbecue at 8 p.m. today on the kleinen Bunkerberg in the Volkspark in Friedrichshain in Berlin. Please bring something with to celebrate.
_______________

Jeg må give pressemeddelelsen ret: det er ulogisk, at det kræver en forhåndserklæring, at afværge uønsket psykiatrisk "behandling". De færreste mennesker affatter formodentligt en sådan, før deres første møde med det psykiatriske system. Hvem regner med, overhovedet nogensinde at komme i den situation, at have brug for en forhåndserklæring, før situationen er en kendsgerning? Og bagefter kan det meget vel være, og er ofte, for sent...

Ikke desto mindre: et kæmpestort tillykke til tyskerne for denne banebrydende sejr!
_______________

P.S.: Måske skulle LAP - åh, sorry, forkert link, her er det rigtige, eller?... - overveje, at udsende en endnu større portion loving kindness sammen med sine pressemeddelelser fremover (og den seneste, angående ambulant tvang, vil sikkert også snart dukke op på sitet)? Jeg er overbevist, at det vil gøre lige så stort indtryk på de danske politikere, som det gør på Darth Vader i "The environmentalist version of Star Wars"...

mandag den 15. juni 2009

Marsbeboernes adfærd

Når nogen foretager en Google search med søgeordene "skizofrenes adfærd", så kan jeg af en eller anden grund ikke lade være med at tænke 'marsbeboernes adfærd'.

Mit tip til den søgende: kig en gang i spejlet, på din egen adfærd!

lørdag den 13. juni 2009

Vise ord fra en vis kvinde, om tvang

Hvis nogen savner en kommentar fra min side om det her, her er den:

Tvingas hästen förstår den inget. Hästen måste känna glädje, först då kan den visa sig i all sin prakt. -Ewa Jälmbrant

Hvad det har med mennesker i krise at gøre? Alt... alt...
_______________

Læs også: Diamond Valley Leader, "Involuntary mental health treatment 'torture' " (Tina Minkowitz, WNUSP, om psykiatrisk tvang)

mandag den 8. juni 2009

HOME

Indtil 14. juni kan Yann Arthus-Bertrand's film HOME ses på YouTube. En meget seværdig film om livet på denne planet og civilisationens fatale konsekvenser for dette liv.

Jeg er ikke helt enig i filmens konklusion. Teknologien har bragt os i den situation vi er i i dag. Jeg tror ikke, at den er det, der vil kunne redde os. Og bortset fra det, så tror jeg heller ikke, at det er fem minutter i tolv, men, desværre, fem minutter over. Hm ja, jeg tror faktisk, at "ræset er kørt"... For vores civilisation.

Uanset, se filmen!

søndag den 7. juni 2009

Jeg kan godt lide...

...at man også her i Danmark vægter farmaindustriens creative writing, aka forskning, højere end fakta, når det kommer til f.eks. Zyprexa.

"På trods af megen forskning på området findes der ikke tilstrækkeligt belæg for, at der findes nogen kausal sammenhæng mellem Zyprexa og diabetes", svarede Eli Lilly på Politikens henvendelse per mail. What?! Måske skulle Politiken have foretaget en Google-search, søgeordene: "antipsychotics metabolic syndrome", inden man kontaktede Eli Lilly og lod sig affærdige med en gang udenomssnak.

En anden side af sagen er, at der vist ikke findes mere - snarere mindre - belæg for a) at "skizofreni" og andre "psykoser" skyldes en organisk sygdomstilstand, der nødvendig-/retfærdiggør medicinsk behandling, og b) at Zyprexa og andre neuroleptika er så tilpas effektive, at deres effektivitet opvejer alvorlige og tildels dødelige bivirkninger som diabetes. Det sidste på trods af Eli Lilly's og andre farmagiganters diverse kreative anstrengelser på forskningsområdet.

Jeg kan også godt lide, at "ekspert" Anders Fink-Jensen åbenbart ikke ved, at andre præparater - af samme type - såsom Seroquel, også har forstyrrende virkning på stofskiftet, og at han mener, folk, der er på denne slags stoffer - major tranquilizers = bedøvelse - har ork til at bekymre sig stort om sunde madvaner og det at dyrke motion. Jeg kender nogle stykker, og de har altså ikke meget ork til hverken det ene eller det andet, zombificeret som de er af stofferne. Mens det for de få der har, ikke har betydet den store forskel. Man tager nemlig på, uanset om man render en maraton hver dag og lever af råkost, når man er på Zyprexa & Co.

For noget tid siden faldt jeg over en beskrivelse af en neuroleptika-tagende person på nettet (og lige så jeg finder ud af hvor, skal jeg nok linke): ekstremt overvægtig, sjusket påklædt, gerne udstyret med mp3-afspiller, lyden skruet op på maks. En karikeret stereotyp, jeg ved. Og diskriminerende dertil. Men desværre ikke sååå langt fra virkeligheden igen. Og det, der er mest diskriminerende i det, er måske ikke engang beskrivelsen, karikaturen, selv, men det, der overhovedet gør den tænkeligt: psykiatrisk "behandling" med zombificerende og stofskiftet forstyrrende stoffer som Zyprexa.

fredag den 5. juni 2009

DSM - First edition, 1669Illustrationen viser coveret af "TR"-versionen. Det allerførste oplag var på gaden allerede i 1487. Yep, psykiatrien har en laaang tradition.

torsdag den 4. juni 2009

books

Love and violence, properly speaking, are polar opposites. -R.D. Laing


The Book of Violence
The Book of Love

Logik à la Kafka

Det her er et af de tydeligste eksempler på hvad den egentlige hensigt med psykdiagnoser er, jeg nogensinde har set.

Og for lige at forebygge: nej, jeg vil ikke hænge nogen ud her. Antagelsen, at det at have en psykdiagnose skulle være lig med ikke at være i stand til at tænke/udtale sig logisk, er for de flestes vedkommende ikke resultat af et bevidst ræsonnement, men af ubevidst internaliseret kulturel konditionering.

Hele det psykiatriske system er bygget op omkring netop denne antagelse, systemet står og falder med den. Men er antagelsen korrekt?

onsdag den 3. juni 2009

Mere DSM V-cirkus

Det ser ud til, at "eksperterne" ikke længere vil nøjes med at stemple alle andre end dem selv, men i deres jagt på flere og flere for farmaindustrien profitlovende stempler er blevet så desperate, at de overvejer at berige DSM'en om et stempel, de problemløst kan kaste i hovedet på hinanden: "Pathological bias" - patologisk forudindtagethed - nr. 8 her.

Med Ric kan jeg kun sige: "Det her gør mig bitter. Hvis nogen spørger efter mig, jeg er ude for at handle mad, så at jeg kan spise et helt ton i aften, mens jeg ser midnatsfilmen." (Nr. 6, 5, 1, 2 og, såfremt jeg vælger at se filmen via nettet, 3)

tirsdag den 2. juni 2009

Nyt fra DSM V-cirkusset

Lige p.t. sidder diverse "eksperter" ovre i USA jo og bryder deres hjerner på jagt efter menneskelige erfaringer, der hidtils er undgået deres stemplingsopmærksomhed, men der helt klart kunne give farmaindustrien nye omsætningsmarkeder.

Blandt sygdomsfabrikanternes ubestrideligt intet mindre end geniale indfald er at berige bipolar-stemplernes vifte med "Bipolar III". Indtil videre findes der jo kun to udgaver af "bipolaritet", den, hvor man skifter mellem at være godt ked af det og at være jublende glad med masser af kreativ energi, "Bipolar I", og den, hvor man også er ked af det, men indimellem kun lidt glad, med knapt så meget energi, "Bipolar II". Der mangler helt klart noget. Vi kan jo ikke have, at alle de, der er rigtigt ked af det (af verdens tilstand og deres tilværelse i den), mens de egentligt aldrig bliver sådan rigtigt glad, skal undvære en fancy bipolardiagnose og skal finde sig i at blive stemplet som værende "depressiv", og affærdiget med noget side-Effexor eller lignende, ikke? Nej nej! Det kan vi ikke være bekendt! Så, hit med "Bipolar III" - og, ganske officielt, ikke spor "off-label", noget "stemningsstabiliserende" og/eller fuldbedøvende, aka "antipsykotisk".

Men der kan gøres mere for at fremme salget af Zyprexa, Seroquel & Co. - inden det er for sent, når patenterne om få år udløber!

For eksempel kan "bipolaritet" - I, II, eller III, who cares... - blive opgraderet til at være en "psykotisk" lidelse, ja. - Hvorfor er der ingen, der har tænkt på det før?!

Jeg er ikke et sekund i tvivl: at udbryde i gråd og sige, at presset er for stort, og man simpelthen ikke kan fortsætte, ville være det eneste fornuftige at gøre. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl, at "man" har mistet forstanden. - Har "man" overhovedet nogensinde ejet forstand, på noget?... - Og så er det selvfølgeligt i sagens natur, at man gør alt andet, end det eneste fornuftige...

Nu kommer hele det her DSM V-cirkus ikke så meget bag på mig, og når jeg ikke lige tænker over de sandsynlige - og meget tragiske - konsekvenser, så synes jeg faktisk, det er ganske underholdende, at se "eksperterne" i den grad gøre sig selv til grin.

Hvad jeg imidlertid finder mere forstyrrende end underholdende, er reaktionen fra "bipolar"-lejren: "Jeg er ikke psykotisk!!!" Åh?! Tankevækkende at se, med hvilken lethed og selvfølge der diskrimineres og stigmatiseres, endda stemplede mennesker imellem. Dem og os. "De skizofrene/psykotiske", de virkeligt sindssyge, utilregnelige, farlige, mindrebemidlede, osv., og os, der jo bare er en smule for kreativ, genial, følsom, osv. "Bipolare" mennesker er interessante, "psykotikere" er losers. Jaså...

Måske kan det være en lille trøst for alle de stakkels "bipolare", at der i givet fald kan scores et stempel i tillæg til "Bipolar": "Post Traumatic Embitterment Syndrome". Så kan man da i hvert fald få noget ud af sin forbitring over at blive proppet i samme kategori med de virkelige loonies.

Stemmer

Denne kommentar på Ron Unger's blog fik mig til at tænke på et citat af Dag Hammarskjöld:

Ju mer du lyssnar till rösten inom dig, desto bättre kommer du att höra vad som ljuder utanför. Och endast hon som lyssnar kan tala.