"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

lørdag den 10. juli 2010

Robert Whitaker, "Psychotropic Drugs and Children" - must-listen for alle forældre

"Psychotropic Drugs and Children" er et foredrag ved Robert Whitaker, holdt i forlængelse af foredraget "Rise of Mental Illness in America" - ...og andre steder, såsom i Danmark, om end ikke i helt så grotesk målestok, som i USA, endnu.

Robert Whitaker har en fantastisk evne til at formidle videnskabelige fakta, det ville tage andre flere afhandlinger på faglatin at forklare, på en spændende og letforståelig måde. Noget han bl.a. taler om i dette foredrag, og som jeg synes, ikke kan gentages for ofte, slet ikke på denne, for alle forståelige måde, er at teorierne om ubalancer i hjernekemien er opstået alene på grundlag af, at man har fundet ud af, hvordan psykofarmaka forandrer hjernekemien, og ikke fordi man nogensinde har fundet de berømte ubalancer selv. Bemærk, at Robert Whitaker fortæller, at man på intet tidspunkt har kunnet finde forskel i hverken dopamin- eller serotoninniveauerne hos henholdsvis "raske" og "syge" personer. Så meget for "for meget/lidt dopamin/serotonin"-teorierne... Mindst lige så vigtigt at understrege igen og igen er, hvordan psykofarmaka skaber en ubalance i transmitterstofskiftet. På en måde, der virker stik modsat intentionen, og kronificerer kriserne, om de kaldes for "depression", "ADHD", "psykose", eller hvad det måtte være.

Mht. børn, der stemples som "bipolar", så ser jeg, at der dukker flere og flere blogs op i det skandinaviske blogland, hvis forfattere godt nok ikke er børn, men dog ret så unge mennesker, der er stemplet som "bipolar". Samtidigt med, at psykiatrien også i Skandinavien bliver bedre og bedre til at diagnosticere "psykisk sygdom" allerede hos børn og unge (= sælge stempler som "ADHD" og "depression", og de tilhørende piller, til børn og unges forældre).

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Meget apropos har jeg lige set en spændende video. Den indiske neurolog Aditi Shankardass fortæller om sin undren over hvorfor "udviklingsforstyrrelser" (som autisme-spektret og ADHD) typisk bliver diagnosticeret uden at undersøge hjernen nærmere. Ved hjælp af "simple" EEG undersøgelser fandt hun i halvdelen af diagnosticerede tilfælde hjernekramper (brain seizures), og opnåede dramatiske bedringer med dertil passende medicin.

Jeg kan anbefale denne TED talk:
> Aditi Shankardass: A second opinion on learning disorders
(Titlen er misvisende, men indholdet er godt)

Det er der jo helt andre perspektiver i, sammenlignet med de til tider ret spekulative overvejelser over at det udløses af ubalancer i hjernens kemi.

Marian sagde ...

tosommerfugle: God video, tak for linket! Det er jo et andet stort problem på området, at fysiologiske årsager ofte bliver overset, eller ikke engang overvejet, lige så der bare er så meget som en mistanke om, at det kunne være "psykisk sygdom", eller en udviklingsforstyrrelse, som "ADHD".