"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

mandag den 23. juni 2008

Neuroleptika - psykose, hjerneskader og tidlig død på recept

Jeg har nævnt Joanna Moncrieffs bog The Myth of The Chemical Cure i et tidligere indlæg. Hér vil jeg bringe en lidt mere detailjeret anmeldelse, baseret på den britiske avis The Guardian's recension af denne must-read:

Den 2. marts 2008 kunne man i The Guardian læse en anmeldelse af bogen The Myth of The Chemical Cure . Bogen er skrevet af den britiske psykiater Joanna Moncrieff, som er medlem af Critical Psychiatry Network, og ser brugen af neuroleptika kritisk efter i sømmene.

Joanna Moncrieff når igennem en metaanalyse af flere årtiers studier frem til, at der ikke findes bevis for, at langtids-, "vedligeholdelses"-brug af neuroleptika har nogen effekt overhovedet, at der allerede efter et års anvendelse af neuroleptika kan påvises hjerneskader i form af svind af hjernematerie, og at dødeligheden for individer, der tager neuroleptika er to til tre gange så høj som for resten af befolkningen.

I forbindelse med "vedligeholdelses"-effekten af neuroleptika nævner anmeldelsen en amerikansk langtidsstudie fra 2007, der har vist at 65% af de individer, der tager neuroleptika, efter 15 år er psykotiske, mens det kun er 28% af dem, der ikke tager neuroleptika. Man må således slutte, at det er psykosen snarere end symptomfriheden, der ved hjælp af neuroleptika vedligeholdes.

I sin bog bemærker Joanna Moncrieff da også, at begrebet "antipsykotisk" er vildledende og et "smart (salgs-)trick". Desamme stoffer, der i dag går under betegnelsen "antipsykotika", blev i 1950'erne betegnet som "tranquillizer", dvs. beroligende midler, og bliver det den dag i dag indenfor veterinærmedicinen. Stofferne fjerner ikke psykotiske symptomer. De nedsætter bare individets evne til at registrere disse, og til at reagere på dem, ved at berolige individet. "Der er intet antipsykotisk over antipsykotika", hedder det i anmeldelsen.

Mht. svind af hjernematerie respektive celledød forårsaget af neuroleptika, udkom der i 2005 en amerikansk studie, der påviser henholdsvis et 8-11% og et 20% svind af hjernematerie efter mellem 17 og 27 måneders anvendelse af Haldol eller Zyprexa. I 2006 udkom der en opfølgningsstudie, der linker dette svind af hjernematerie til celledød.

Ifølge anmeldelsen beskylder Joanna Moncrieff psykiatrien for at "ignorere de negative beviser mht. antipsykotika", dvs. beviser for at neuroleptika ikke er effektive respektive er decideret skadelige, og "argumenterer, overbevisende, for at psykiatrien er skyldig i grov videnskabelig uredelighed."

Joanna Moncrieff mener ikke, at psykiatere burde have magten til at tvangsindlægge og -medicinere, og hun opfordrer til at etablere medicinfrie alternativer som Soteria.

Bogen koster godt nok ₤ 50.00, altså knap 500,- Dkr. Men de er sikkert meget godt investeret.

Ingen kommentarer: