"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

søndag den 21. juni 2009

Mail til Sophie Løhde

Kære Sophie Løhde,

i artiklen "Psykisk syge skal tvinges i behandling", http://politiken.dk/indland/article731522.ece, citeres du: "Det handler om at hjælpe nogle meget syge mennesker, som ikke ønsker hjælp, men har et dybt behov for, at vi hjælper dem. Vi gør samfundet og patienterne en bjørnetjeneste, hvis vi stikker hovedet i busken og siger, at alt bare skal være status quo".

Lad mig først og fremst slå fast, at en sådan ambulant tvang klart ville være i strid med menneskerettighederne, som Danmark via at signere Menneskerettighedskonventionen for mennesker med handicap, CRPD (http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml) den 30. marts 2007, har valgt at anerkende også for mennesker med "psyko-sociale hadicaps", dvs. "psykisk syge" mennesker.

FN-Special Rapporteur Manfred Nowak skriver derudover i "Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on “Protecting Persons with Disabilities from Torture”." (http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/torture.htm), at "Personer med handicap bliver udsat for medicinske eksperimenter og indgribende og irreversibel medicinsk behandling uden deres samtykke (f.eks. sterilisation, abort og indgreb, der sigter mod at korrigere eller lindre et handicap, såsom elektrochok behandling og psykoaktive stoffer inklusive neuroleptika)" (punkt 40 i rapporten), og at "Specialobservatøren er bekymret, at sådanne praktiker bliver uopdaget eller retfærdiggjort, hvis de forøves mod personer med handicap, og ikke anerkendes som tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf." (punkt 41 i rapporten) (min oversættelse og fremhævelse)

Manfred Nowak har god grund til at være bekymret! Ligesom mennesker i emotionelle kriser har al grund til at afvise medicinsk "behandling".

For det første baserer medicinsk "behandling" af emotionelle problemer på en årsagsmodel, den biologisk-genetiske, der er en ren teori, der den dag i dag mangler ethvert videnskabeligt bevis for sin gyldighed, der af internationalt førende forskere på området forlængst er erklæret for ikke længere holdbart (Arvid Carlsson, 1992), og der desuden igennem den seneste tid, grundet forskningsresultater, der tydeligt viser, at psykosociale miljøpåvirkninger spiller en afgørende rolle ved udviklingen af "psykisk sygdom", yderligere har mistet troværdighed.

For det andet mangler der til stadighed videnskabeligt holdbare beviser for, at medicinsk "behandling" af emotionelle kriser skulle være effektiv. Faktum er, at stort set alle langtidsstudier, der sammenligner medicinsk med ikke-medicinsk behandling, viser, tildels langt, bedre resultater for ikke-medicinske behandlingstiltag som Soteria (http://www.moshersoteria.com), eller Vestlaplandsmodellen.

Og for det tredje har forskning påvist en lang række skadelige, tildels livstruende, bivirkninger af neuroleptika. Deribland på kort sigt nedsat hjernefunktion, på længere sigt svind af hjernematerie og celledød i pandelapregionen, dvs. den hjerneregion, der gør mennesket til menneske, den hjerneregion, hvor kompleks kognitiv adfærd, såsom at kontrollere social adfærd og træffe beslutninger, lokaliseres. Det er denne hjerneregion, der er afgørende for, om årsagerne til emotionelle kriser kan bevidstgøres og bearbejdes, så det kriseramte menneske kan komme sig. Det må således konkluderes, at neuroleptika forhindrer recovery, hvilket underbygges af resultaterne af de ovennævnte langtidsstudier.

Det er mig en gåde, hvordan man, taget alle disse fakta i betragtning, overhovedet så meget som kan overveje, at udsætte mennesker for tvangs"behandling" med stoffer, der med ca. 90% sikkerhed vil gøre disse mennesker til hjerneskadede førtidspensionister, mod deres udtalte ønske.

Det er mig en endnu større gåde, hvordan man kan overveje en sådan grov krænkelse af menneskerettighederne overfor mennesker, der ikke viser tegn på "psykose", der altså meget vel kan være i en recoveryproces, respektive faktisk recoveret, og derved udsætte disse mennesker for nærmest sikker tilbagefald.

Sidst men ikke mindst er det mig en gåde, hvordan det kan være, at man har råd til at iværksætte denne grove krænkelse af menneskerettighederne, mens man ikke har en halvtredsøre til at etablere af mange "psykisk syge" ønskede, frivillige og "medicin"frie psykiatrialternativer.

For mig at se, er budskabet, at man i Danmark fra politikernes side åbenbart vægter social kontrol noget højere, end den enkeltes menneskerettigheder, respektive det, at tilbyde mennesker i emotionelle kriser virkelig hjælp. Om det så koster nok så mange menneskeliv. Specielt usmageligt bliver det for mig set i lyset af den tyske regerings beslutning om at erklære psykiatriske forhåndserklæringer for juridisk bindende (jf.: http://silentspheres.blogspot.com/2009/06/tyskland-erklrer-psykiatriske.html). Korrigér mig, hvis jeg skulle tage fejl mht. danske politikeres motiver.
_______________

En lignende mail gik til regionsformand Bent Hansen, angående hans udtalelser citeret i artiklen "Sygehusenes chef er klar til at medicinere med tvang", http://politiken.dk/indland/article731838.ece.

Det vil sige, den går til Bent Hansen. Såfremt det lykkes "postmaster'en" at aflevere min mail på Bent Hansen adresse, der i øvrigt lå gemt i en afkrog af Danske Regioners hjemmeside, hverken, som det er - og som jeg mener, det bør være - tilfælde med emailadresser til personer i hans position, dukkede op i de første tre eller i det mindste tredive målrettede Google-søgeresultater, og altså var eminent svært, at finde frem til. En politiker, en regionsformand, der ikke har en nemt tilgængelig og velfungerende emailadresse?... Hm. Så må det jo blive snail mail.

6 kommentarer:

Anonym sagde ...

Velargumenteret (hvilket jeg selvfølgelig havde forventet af dig:-) ) Måske ikke helt så skarpt som jeg kunne have ønsket... og desværre uden et konkret spørgsmål, alternativt en konkret problemstilling - med dertilhørende forventning om et tilsvarende velargumenteret og faktabaseret svar fra konen!

Marian sagde ...

Harning: Vil give dig fuldstændigt ret. Jeg er simpelthen - træt, lidt à la udbrændt. Men tænkte alligevel... Mht. spørgsmål til konen - og fyren - tja, enten bliver jeg korrigeret (hvordan det nu skal kunne gå for sig, uden at man indrømmer, at ambulant tvang bryder med menneskerettighederne, og at man vil afstå fra at implementere den...), eller også må jeg jo gå ud fra, at social kontrol er vigtigere for danske politikere, end menneskeliv...

mogmich sagde ...

Man har tilsyneladende fundet ud af, at der alligevel ikke findes et gen for depression. Du har muligvis allerede læst om det, f.eks. New York Times: "Report on Gene for Depression Is Now Faulted".

Hvis det er rigtigt, så understreger det vel, at det ihvertfald er problematisk at bruge tvang, især i den "ambulante" form der foreslås her. Nogle politikere tillader sig åbenbart at gå ud fra, at den lægefaglige viden der ligger til grund for visse typer af medicin er så videnskabeligt sikker, at det er rimeligt at tilsidesætte en borgers rettigheder på den måde.

Du kan finde flere links til artikler om det på min Google Læser (sidebaren på min blog).

Marian sagde ...

mogmich: Ja, jeg har godt hørt nyheden. Men nu er man jo ikke så meget ude efter "de depressive", som man er ude efter "de skizofrene" med den ambulante tvang. Og mht. dem giver man nok ikke så nemt op, selv om det også her har vist sig, at generne ikke er årsag (noget, der dog ikke er slået stort op i pressen indtil videre). De er nemlig såpas "sindssyge", at de simpelthen være en slags ikke-mennesker, videnskabeligt bevist via defekte gener.

Man kan til nødes indleve sig i, at mennesker bliver enormt kede af det, og at det er en meget menneskelig reaktion på miljøpåvirkninger. Men når mennesker reagerer med så megen angst, forvirring og vrede, som "de skizofrene" gør det, så kan det altså ikke længere accepteres som menneskeligt. Så, man vil formodentligt blive ved i et godt stykke tid endnu med at jagte fantomer, eller defekte gener, når det kommer til skizofreni. Og ligeledes vil man ikke lade noget uforsøgt i den tid, for at frakende disse (ikke-)mennesker deres menneskerettigheder.

Madam Kjeldsen sagde ...

Alene tanken om tvang i denne sammenhæng får mig til at ryste og fryse her i sommervarmen. Det er uhyggeligt, som det minder om et tidligere set
totalitært styreform syd for grænsen...

Marian sagde ...

Madam Kjeldsen: samme her.