"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

mandag den 5. oktober 2009

Smid nøglen væk!

When it bleeds it leads... Det er næsten ikke til at afgøre, hvad man skal linke til i det her tilfælde. Det er over det hele. Selvfølgeligt. Angst sælger, og alle vil jo gerne sælge. Med ønsket om at sælge som oftest værende noget større, end ønsket om at informere. Her bare et, tilfældigt valgt, link af utallige mulige.

Tja, når vi nu skal have gummicellerne og tvangstrøjerne tilbage, hvorfor så ikke også overveje, at lade de store galeanstalter få deres renaissance? Retro er in!

Bare lige et par tanker i forbindelse med den forskning, der henvises til: hvad har man sammenlignet? Jo, indespærring med - ingenting. Socialpsykiatrien har jo aldrig virkeligt fungeret. Fordi den stadigt er psykiatri, dvs. bygger på, for kriseramte menneskers vedkommende, ikke specielt effektive "behandlings"tiltag. Alternative tilgange, der havde kunnet betyde virkelig hjælp, har jo aldrig været afprøvet, og indgår således heller ikke i Peter Kramp og Gorm Gabrielsen's "forskning".

Og: selvfølgeligt ville det kunne nedbringe kriminaliteten, begået af "de psykisk syge" ude i samfundet, hvis vi kunne spærre dem inde og smide nøglen væk. Ligesom det ville kunne nedbringe kriminaliteten ude i samfundet generelt, hvis vi kunne spærre alle potentielle forbrydere præventivt inde og smide nøglen væk. Men så ville der næppe findes noget frit samfund udenfor fængselsmurerne mere. Hvilket får mig til at spekulere, hvorvidt samfundet udenfor de faktiske fængsels- respektive galeanstaltsmure egentligt er frit overhovedet. Når jeg f.eks. ser, hvor begrænset horisonten for den ovennævnte "forskning" er.

Ingen kommentarer: