"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

tirsdag den 12. maj 2009

Besat af dæmoner eller af en ubalance i hjernekemien? Nogle tanker om TV2s Operation X, psykiatrien og Evangelist

"Evangelist fratager syge livsvigtig medicin", lyder overskriften på denne nyhedsnotits på tv2 nyhederne, der omhandler Operation X udsendelsen "Besat af dæmoner", der blev sendt i går.

Nyhedsnotitsen indeholder nogle videoklip fra Go' Morgen Danmark, bl.a. et med vores alles Henrik Rindom.

I klippet lægger Henrik Rindom ud med ammestuefortællingen om de berømte ubalancer i hjernen, der angiveligt skulle være årsagen til "psykisk sygdom", og der, ifølge ham, kan sidestilles med "ubalancen" i insulinstofskiftet hos diabetikere, og som "medicinen" lige så angiveligt retter op på.

Som tidligere bemærket, blev teorien om ubalancer i hjernekemien allerede i starten af 1990'erne forkastet af førende forskere på området, siden man, på trods af årtier af forskning, på intet tidspunkt har kunnet finde noget som helst bevis på dens korrekthed. Sagaen om ubalancerne i transmitterstofskiftet holdes i dag med alle midler i live, da kun denne teori kan retfærdiggøre den massive doping af kriseramte mennesker med stoffer, der, dette beviseligt, indvirker på transmitterstofskiftet og således skaber en ubalance i selvsamme, ikke korrigerer den, respektive genskaber balance.

Henrik Rindom fortsætter med at påstå, at "sygdommen" vender tilbage, når dopingen opholder. Korrekt er her, at den såkaldte "medicin" er afhængighedsskabende, og ophold med at tage stofferne derfor forårsager abstinenssymptomer. Ikke sjældent i form af "psykoser", der overgår i deres intensitet alt, hvad vedkommende måtte have oplevet inden han/hun overhovedet begyndte at tage stofferne. Vi taler altså om abstinens-, ikke om sygdomssymptomer.

Og selvfølgeligt er det uforsvarligt af Evangelist, at nægte afhængige mennesker en langsom og forsigtig udtrapning ud af stoffer, der kan give decideret livstruende abstinenser ved pludseligt ophold. Så ja, her har Henrik Rindom fuldstændig ret, når han siger, "det værste man kan gøre, er at tage det hele væk på en gang".

Imidlertid har han ikke ret, når han siger, at "lægfolk" ikke kan trappe ud uden lægelig overvågning, eller bistå med råd og vejledning under en udtrapning. Faktum er, at psykiatriens viden om udtrapning, desværre, er minimal sammenlignet med den erfaringsviden folk har, der selv har gennemført en udtrapning ud af psykofarmaka. Faktum er også, at lige så mange mennesker lykkes med ud- respektive nedtrapning med som uden deres læges velsignelse og vejledning. Men hvis vi indrømmer dette, risikerer vi selvfølgeligt, at folk prøver at trappe ud eller ned, selv om deres læge nægter dem hjælp til det, ikke Henrik?? Eller er det angsten for at ende på en eller andens "hit list", der driver værket, når der lyves så stærkt som en hest kan rende? - Jeg gad for øvrigt godt vide, på hvis "payroll" du står. AstraZeneca? Eli Lilly? Johnson&Johnson? At i næsten allesammen står på et eller andet af disse foretagenders lønningsliste, er jo ikke nogen hemmelighed. - I mine øjne er det iøvrigt lige så "grov udnyttelse" af mennesker i en "fortvivlet situation", at gøre dem afhængig af i høj grad sundhedsskadelige stoffer som neuroleptika uden at bistå disse mennesker ved en ønsket ud- eller nedtrapning, som det, Evangelist gør er udnyttelse.

Til sidst i klippet spørger Kamilla Walsøe Henrik Rindom, om han "med sin erfaring" kender nogen mennesker, stemplet med "skizofreni", der nogensinde har kunnet leve uden "medicin". "Nej," svarer Henrik Rindom her, "Jeg må sige, at jeg har set nogen i udlandet, men det er ikke noget eftertragtelsesværdigt liv, de har levet."

Vil det sige, at f.eks. din kollega Daniel Fisher, eller mennesker som David Oaks, Arnhild Lauveng, Rufus May, Joanne Greenberg, Catherine Penney, Ron Bassman, etc. etc. ikke har noget eftertragtelsesværdigt liv, Henrik?! Jeg kunne nu virkeligt godt tænke mig at se dig fortælle f.eks. Joanne Greenberg, at hendes liv, bl.a. som forfatter af I Never Promised You a Rose Garden og litteraturprofessor, ikke er "eftertragtelsesværdigt"! Og dumme dig noget så grusomt.

Her traileren med Joanne Greenberg til Daniel Mackler's film Take These Broken Wings:Oversættelse af fortælleren, psykoterapeuten Daniel Mackler's kommentarer:

"Joanne Greenberg blev diagnosticeret med skizofreni i 1948, 16 år gammel."

"Hvis dette skete i dag, ville Joanne højst sandsynligvis blive sat på antipsykotisk medicin med detsamme, og recovery, for ikke at tale om fuld recovery, ville aldrig blive nævnt som en mulighed."

"I stedet for begyndte Joanne intensiv terapi med en af tidens førende eksperter, Dr. Frieda Fromm-Reichmann."

"I dag, tres år senere, fortæller Joanne Greenberg, collegeprofessor og forfatter af bestsellerromanen I Never Promised You a Rose Garden, os historien om hendes fulde recovery fra skizofreni uden medicin."

Og her endnu en gang klippet med den amerikanske videnskabsjournalist og forfatter af Mad In America, Robert Whitaker, der må siges at have en lidt større ekspertise mht. "psykisk sygdom", end Henrik Rindom. I hvert fald, hvis man forudsætter, at Henrik Rindom virkeligt tror på det, han fortæller i TV2s videoklip. - Gør du det, Henrik?" 'Tror du, folk kan komme sig helt fra skizofreni og leve et liv uden nogen som helst medikamenter?'

'Absolut. For det første er der to måder, hvorpå du kan svare på dette spørgsmål. Den ene er: 'Jeg kender mange,' som du gør, 'der er blevet diagnosticeret med skizofreni, og der havde alvorlige, psykotiske episoder, der er kommet sig og ikke tager medikamenter.' Så, personlig erfaring siger dig, at det er muligt og kan ske. For det andet - og det er, hvad vi ikke ved noget om, vi glemmer det - hvis du ser på forskningslitteraturen er der... Recovery var endda almindelig. Og jeg mener recovery uden brug af medicin var almindelig. Før vi endte op med denne behandlingsmodel, der fortæller folk, at de skal tage medikamenter for livet, og at der ikke findes håb for, at de nogensinde vil komme sig. Tror du, unge psykiatere har hørt: 'Ved du, vi har fulgt skizofrenipatienter igennem 30 år, og vi har fundet ud af, at en tredjedel kommer sig helt. Nu er det sådan, at ingen af dem tog medikamenter. Så, hvad vi bør gøre, er at hjælpe folk til at trappe ud af deres medikamenter.' Fortæller man det til kandidater i psykiatrien? Ikke på vilkår."

For resten Henrik, nej, vi har aldrig mødt hinanden, men jeg bor altså i Danmark. Og jeg er langt fra den eneste her i landet, der lever et fantastisk fedt liv helt uden "medicin". Faktisk et langt bedre liv, end dem du og dine kollegaer ordinerer et liv på førtidspension, med værestedet som hovedomdrejningspunkt, ved at ordinere stoffer, der, ved siden af at have en lang liste tildels livstruende bivirkninger som massiv vægtøgning, diabetes, kognitiv dysfunktion, tardiv dyskinesi, hjerte-kar-sygdomme, og svind af hjernematerie, også forkorter livsforventningen af dem, der tager dem enligt din anvisning, med gennemsnitligt 25 år.

Jeg vil gå så langt som til at påstå, at jeg lever et bedre liv i dag, end du, Henrik. Fordi jeg ikke længere lever en livsløgn. Fordi jeg har haft chancen til at erkende normaliteten som det, den er: en illusion, en vrangforestilling. Kollektiv massepsykose.

Hvad tv2-nyhedsnotitsens overskrift angår, så kan man nemt komme til at tro, at psykofarmaka skulle være "livsvigtige". Imidlertid er der ikke nogen endnu, der er død af hverken "psykose", "skizofreni", eller hvad det ellers måtte være for et stempel fra ICD-10, kapitel V. Derimod er der et ufatteligt stort antal mennesker, der er døde af psykofarmaka og psykiatrisk "behandling" generelt. Et langt større antal, end dem, der er døde i forbindelse med en eksistentiel krise (såkaldt "psykisk sygdom"). Dels grundet psykofarmakas bivirkninger, dels grundet psykiatriens budskab om livslange, kroniske hjernesygdomme, man angiveligt ikke kan gøre andet ved, end at holde symptomatiken "i skak" ved hjælp af stoffer, der reducerer livskvaliteten generelt drastisk, og dels også grundet diverse andre svært traumatiserende erfaringer, som psykiatrien vedvarende udsætter sit klientel for, såsom tvang. Mange foretrækker forståeligt nok døden fremfor en tilværelse som mere eller mindre grøntsag, respektive et liv i angst for yderligere ydmygelser og overgreb. Overskriftens "budskab" er dermed faktuelt inkorrekt, selv om det måtte være nok så politisk korrekt.

Og Evangelist? Hvad mener jeg om Evangelist? Det har jeg forleden givet udtryk for i en kommentar på Sigruns blog, mens man bare skal erstatte "pastor Torp" i min kommentar med "Evangelist":

Meget fin analyse af Knut Lindtner. Men jeg mangler et perspektiv på sagen: Hvad hvis alle de, der siger de er Jesus også faktisk er det? Der findes jo to Jesusser, kunne man sige: den historiske person og det, "Jesus" i form af et symbol står for: bevidsthed. Nu har jeg ikke nogen oversættelse ved hånden, derfor her på engelsk: "You are the light of the world," sagde Jesus, den historiske. Lys = bevidsthed = "Jesus", den symbolske. Og siden vi allesammen er mere eller mindre bevidste, er vi også allesammen mere eller mindre "Jesus". Normalitet er, ikke at være sig bevidst om det. "Galskab" er, at ubevidst komme til denne bevidsthed. Enlightenment er, at komme bevidst til den. Ubevidst bevidstgøring forveksler den historiske med den symbolske Jesus, fordi det ubevidstes sprog er et rent symbolsprog. Mens den ubevidste bevidsthed tolker bogstaveligt: "galskab". Den bevidste tolker symbolsk: enlightenment.Rigtigt interessant bliver det, når man anvender denne synsvinkel på pastor Torp. Fordi også han, som kirken generelt, vælger, at tolke bogstaveligt. Dermed bliver det, at påstå man er "Jesus", til dæmonbesættelse i pastor Torps verden, og til "galskab" i kirkens generelt. I grund og bund er nutidens forestilling om "psykisk sygdom" ikke andet end den moderne, videnskabelige version af fortidens, religiøse forestilling om "galskab" som værende dæmonbesættelse.Kirken havde dæmonerne - som ingen nogensinde har set - hvor videnskaben har defekte gener og en hjernekemi i ubalance - som heller ingen nogensinde har set. Kirken havde inkvisitionen. Videnskaben, og med den hele vores moderne samfund inklusive kirken i dag, har psykiatrien. Begge, fortid og nutid, tolker bogstaveligt. Pastor Torp lever i inkvisitionens fortid. Kirken i dag lever i psykiatriens nutid. En større bevidstgøring er der ikke sket. Den har til alle tider været forbeholdt enkeltindivider: Jesus, Buddha, mystikerne i den kristne tradition, sufierne i den islamske, etc.Pastor Torp taler om "åndeliggjøring" ("Oppgitt sukk"), men med spiritualitet har hans tolkninger ikke meget at gøre. Lige så lidt som psykiatrien, der, betegnende nok, afviser enhver form for spiritualitet som "magisk tænkning", som et "symptom" på besættelse/"psykisk sygdom".På YouTube findes der en EvangelistMedia video(her link til 1. af tre dele), der viser et interview med Lene, der var "skizofren", indtil hun skiftede sine psykiatrisk som "skizofren" diagnosticerbare vrangforestillinger ud med Evangelist-anerkendte (apropos Knut Lindtner's betragtninger [Psykologen Kurt Lindtner understreger i hans artikel"Tre betraktninger om Jesus og psykiatri" hvor altafgørende det mht. mulig psykiatrisering er, om ens vrangforestillinger er i overensstemmelse med samfundets, respektive i hvert fald en større, organiseret gruppe mennesker, eller om de står i kontrast til, hvad samfundet respektive disse grupper - som Evangelist - tror på. Han understreger dermed det faktum, at psykiatrisk diagnosticering foretages på grundlag af kulturelle normer og værdier, ikke på grundlag af nogen som helst videnskab.]). En pseudo-løsning, ligesom pillerne. Om end med langt færre bivirkninger, hvorfor jeg håber, at den Evangelist-anerkendte vrangforestilling holder for Lene. Når nu hun med al magt blev afholdt fra virkelig bevidstgøring.
_________________

Interessant er i øvrigt, at Janni i et andet af TV2s videoklips fortæller, at hun blev udsat for dæmonuddrivelse indtil hun brækkede sig, siden dette blev betragtet som et tegn på, at dæmonen/-erne forlod hendes krop. Interessant er det, fordi Evangelist her ikke engang ligger så voldsomt langt ved siden af sandheden. Også psykiske traumer - og Janni nævner eksplicit i det første klip med hende "stemmerne", der fortæller "dårlige ting" og hiver "ting frem fra" hendes "barndom" - manifesterer sig i kroppen, kommer til udtryk igennem den, og forløsningen kan meget vel resultere i fysiske "symptomer", som f.eks. det at brække sig. Jeg har selv været dér. Om end ikke provokeret af nogen anden form for "dæmonuddrivelse", end den, (god) psykoterapi kan sætte i gang. Men selvfølgeligt virker det ikke, når man "faker" det at brække sig.

I denne video taler Sean om, hvordan fortrængte reaktioner på traumata forløses bl.a. via opkastning (08.40):Det skal ikke på nogen måde forstås som en legitimering af Evangelists metoder, der i sidste ende ikke er meget bedre, end psykiatriens. Ikke mindst også fordi de, i modsætning til den bevidstgøring og bearbejdning af traumata, god terapi formår at tilvejebringe, og ganske lig psykiatrien, ikke tilvejebringer så meget andet, end at én vrangforestilling uddrives - og erstattes med en anden. Som Janni også siger: Hun er "svingdørspatient" i psykiatrien, og har været det nu igennem tolv år. Fanget i vrangforestillingen om, at hendes problemer skyldes en kemisk ubalance - eller var det en dæmon?... - i hjernen.

Ingen kommentarer: