"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

søndag den 25. november 2007

Fra asken i ilden - eller: Fra et misbrug til et andet

På Fyn jubler man: 7 ud af 10 alkoholikere kommer af med deres misbrug, når de bliver behandlet hos Alkoholbehandlingscenter Fyn. Her gør man nemlig det, at man sender alkoholikerne bl.a. til en psykiater. Mange misbrugere er jo "psykisk syge", som vi ved, og deres misbrug kan derfor betragtes som selvmedicinering.

Ja, alkoholikerne sendes altså til en psykiater, og denne finder så gerne frem til en eller anden diagnose. Gerne "angst" eller "depression". Og så er det selvfølgeligt om at komme i gang med pillerne, hurtigst muligt. Pilleindtagelsen betegnes selvsagt ikke som "misbrug" men som "behandling", selv om deres virkning overordnet set ikke er anderledes end alkoholens: De påvirker en persons sindstilstand ved at skabe en ubalance (dette er ikke en stavefejl, der skal virkeligt stå et "u" foran "balance") i hjernekemien og sørger, ligesom alkoholen, for at personen ikke er i stand til at fornemme sig selv og sine følelsesmæssige reaktioner som i upåvirket tilstand.

Pillerne betegnes som "medicin", selv om de fleste psykofarmaka, og her især benzoerne, er langt mere vanedannende end fritidsstoffer som hash, heroin, kokain og altså alkohol, og gerne forårsager mere eller mindre alvorlige, fysiske abstinenssymptomer, når man, på trods af psykiatriens "gode" råd om at blive ved med at tage dem livet ud, skulle prøve på at lægge dem på hylden. Heroin, ja. Det er bevist, at det er nemmere at stoppe med et H-misbrug, end at stoppe med psykofarmaka.

Pillerne betegnes som "medicin", selv om alle psykofarmaka, ligesom syntetisk fremstillede fritidsstoffer som Ecstasy, ved længervarende, daglig brug forårsager hjerneskader (svind af hjernematerie, celledød) i mindst lige så stor om ikke større omfang end f.eks. alkohol. Men det er selvfølgeligt, ligesom med al psykiatrisk "behandling", det ønskede behandlingsmål.

Fordelen ved psykiatrisk ordineret pillemisbrug overfor selvstyret, privat alkoholmisbrug er, at det psykiatrisk ordinerede pillemisbrug igennem samfundsinstitutionen psykiatri giver samfundet fuld kontrol over individuets misbrug og dermed over individuet som sådant. Noget, der ikke kan siges om et privat alkohol- eller stofmisbrug.

Fordelen for individuet er, at den eftertragtede, selvbedøvende effekt ved hjælp af lægeligt ordinerede piller ikke koster individuet nær så meget som et alkohol- eller stofmisbrug. Sygesikringen betaler, delvist eller helt, afhængig af individuets personlige økonomi.

Fra privat til statsligt sponsoreret (og kontrolleret) misbrug. Det må vel nok kaldes for success!

Kilde: TV2, nyhederne: Alkoholikere sendes til psykiater, 25.11.07

Ingen kommentarer: