"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

tirsdag den 9. december 2008

Mere frihed i stedet for "skærpet opsyn"

If you're in a building you can't get out of, that's not a hospital, it's a prison. -Thomas Szasz (Hvis du opholder dig i en bygning du ikke kan komme ud af, er det ikke et sygehus, det er et fængsel.)

Hos Alison Hymes fandt jeg linket til en guardian.co.uk-artikel, der fortæller om nye forskningsresultater mht. aggressivitet og selvmord på psykiatriske afdelinger:

"At indespærre psykiatriske patienter på NHS-(National Health Service, det britiske svar på det danske sundhedsvæsen)sygehusafdelinger gør dem mere tilbøjelig til at blive voldelige, gøre skade på sig selv og afvise medicinering, viser ny forskning.

Enligt studien fra London's City University bliver det at behandle mennesker med depression, skizofreni eller manier som om de var fanger gjort for at øge sikkerheden, men det øger risikoen for at de angriber sygeplejere eller medpatienter.

'En lukkede-døre-tilgang er mere egnet til at lade patienten se afdelingen som et fængsel, sig selv som fange og personalet som fangevogtere,' sagde professor Len Bowers, der ledte forskningsprojektet. Han kom frem til, at halvdelen af de sygehusafdelinger, der tager sig af mennesker, der bliver behandlet under Mental Health Act (tvangsindlæggelse), anvender en lukkede-døre-tilgang.

Men Bowers og hans team fandt, at det fører til at patienterne føler sig frustreret, stigmatiseret og deprimeret, og det kan resultere i at de bliver uregerlige. Denne politik øger risikoen for fysisk aggression mod andre med 11 procent, selvskade (20 procent) og afvisning af medicinering (22 procent). Studien viste, at selv om det var 25 procent mindre sandsynligt, at patienter, der blev anbragt på denne måde, flygtede og begik selvmord udenfor afdelingen, så er de, der ikke kan gå ud mere tilbøjelige til at føle sig værdiløs og have selvmordstanker.

Strenge sikkerhedsregler reducerer ikke antallet af 150 af disse patienter, der tager deres liv hvert år [i Storbritannien], sagde Bowers. Han anfører, at afdelinger bør være uaflåste, med personale placeret ved indgangen, der kan holde øje med, hvem der kommer og går. Der er ca. 10.000 mennesker indlagt på psykiatriske akutafdelinger i Storbritannien."

Overrasket er jeg kun af én ting: at der skulle en hel studie til at komme frem til, hvad der i mine øjne er "common sense"... Én ting er jo, at skulle ind og ruske tremmer, fordi man har begået en eller anden form for kriminalitet. Frustrerende nok i sig selv. Noget helt, helt andet er, at blive frihedsberøvet og oven i købet langt dårligere behandlet, end de fleste fængselsindsatte (og jeg var lige ved at skrive: dårligere og mindre respektfuldt end burhøns eller de danske grise i bacon-fabrikkerne), fordi man har en eksistentiel krise. Også hér: apropos systemets "egne, selvmordsudløsende mekanismer"...

4 kommentarer:

Anonym sagde ...

Også jeg må sige - at det eneste som undrer mig er at der skulle en hel studie til.
Men til den anden side - så er det jo altid noget at studien nu er lavet da den jo er et udmærket argument mod tvangen.
Men vist er det besynderligt at almindelig sund fornuft synes at være et ikkebegreb indenfor store dele af behandlerverdenen....

Marian sagde ...

Det er et udmærket argument, ja. Men jeg er i første omgang dog meget spændt på, om studien overhovedet vil blive nævnt hér i landet i nogen som helst sammenhænge. Indtil videre har jeg kun set, at medierne er eminent hurtige, til at kaste sig over alt, der kunne forsvare indespærring og tvang, mens ting som denne studie som regel ignoreres - apropos propaganda...

Bare sammenlign denne lille nyhedsnotits - og læs, hvad den siger mellem linierne... - med artiklen (der egentligt længdemæssigt heller ikke er meget mere end en nyhedsnotits) på guardian.co.uk. Tv2 løber utvivlsomt med sejren hér, når det gælder panikmageri, sensationsjournalistik og promovering af fascistiske værdier (der som bekendt ikke har så meget at gøre med almindelig sund fornuft).

Anonym sagde ...

En ganske illustrativ sammenligning....
Zoo-elefanter dør for tidligt

Elefanter i frihed lever 3 gange så længe som dem der spærres inde i zoologiske haver.

Et separat studie analyserer elefanters trivsel i britiske zoologiske haver, og undersøgelsen fandt mange med helbredsmæssige og psykologiske problemer.

Forskere fra Bristol Universitet fandt, at næsten halvdelen af de undersøgte 77 elefanter opførte sig unormalt.

Elefanterne svingede med snabler, gik frem og tilbage og skridtede den samme gåtur af igen og igen.

»Det er måske deres måde at håndtere stress på, men viser med stor sikkerhed at de er i et miljø, som ikke svarer til deres behov«, siger forsker Chris Sherwin.


Der er næppe nogen som tror at disse elefanter "tilfældigvis" havde en biologisk betinget hjernesygdom. Men de fik en opførsel som har lighedspunkter med hvad der ses på psykiatriske afdelinger, så vidt jeg har hørt.

Marian sagde ...

13. december 2008... I gymnasiet tog jeg nogle psykologi-kurser. Det var omkrimg 1980, altså for næsten 30 år siden (du godeste, er det virkeligt lang tid siden?!...). Da kan jeg huske at vi snakkede om fænomenet "hospitalismus". (Artiklen er på tysk. Findes også på engelsk, men for en gangs skyld er den engelske noget mindre detaljeret og kommer kun - meget overfladisk - omkring hospitalisme hos nyfødte, mens fænomenet kan observeres hos alle aldersgrupper, og også hos dyr.) Selve begrebet og forståelsen af de udløsende faktorer er imidlertid endnu ældre end 30 år. Og så vil den Britiske studie og Politiken fortælle os, at man har opdaget noget helt nyt?? Altså, det eneste nye ved det er da måske, at også elefanter kan rammes af det, og det selv om man i dag i de fleste zoologiske haver ikke længere byder dem en tilværelse i lænker, respektive i et lille bur, men trods alt i fangenskab. Også hér er jeg fristet til at spørge: hvorfor skulle der en hel videnskabelig studie til at finde ud af noget, der længe har været kendt??

Somme tider tænker jeg: Fordi forskernes kvalifikation i dag måles på, hvor mange studier de har fået offentliggjort. Og så kan man jo lige så godt grave noget gammelt viden op, konstruere en studie ud af det, og sælge det som revolutionerende nyt.

At det så åbenbart kan sælges som revolutionerende nyt, kaster lys på et andet, som jeg synes stort, problem: at vi kun husker de ting, der passer ind i den til enhver tid gældende tidsånd/ideologi, og er meget hurtige til at smide alt andet ud til højre.

Guardian.co.uk-artiklen blev nævnt på en USA-baseret mailing-liste i går. Kommentar fra en af listens medlemmer: "You know they'll dismiss this as a study done under a different ( I'm sure slightly better) system in a different country." Ja. Ligesom jeg har set danske "eksperter" forkaste Vestlaplandsmodellen alene med den begrundelse, at Danmark ikke er Vestlapland... Overført på elefanter i zoologiske haver: det vedkommer ikke elefantholdet i danske zoologiske haver, fordi danske zoologiske haver ligger i Danmark, ikke i Storbritannien...