"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

fredag den 20. marts 2009

AstraZeneca: "Study 15" viser, at Seroquel stort set er ineffektiv

I sagen omkring AstraZeneca's Seroquel er det bl.a. en studie, der omtales som "study 15", der har fået opmærksomhed. Det er især denne studies resultater, AstraZeneca har gjort sig alle tænkelige anstrengelser for at feje ind under gulvtæppet. Studien er aldrig blevet offentliggjort. Men hvad har det egentligt på sig med denne famøse "study 15"? Philip Dawdy har fået fat i selve studien.

Studien, der dokumenterer et forsøg fra midten af halvfemserne, der sammenligner Seroquel med Haldol, omfatter knap 3.500 sider. Philip har foreløbigt knoklet sig igennem en god del af, om end ikke hele, studien. Han skriver her, at det allerede nu, uden at han har læst hele studien, står klart for ham, hvorfor AstraZeneca ikke ønskede, at et bredere publikum får kendskab til resultaterne.

Studien viser nemlig, at Seroquel ikke er specielt effektiv. Mellem 53 og 65% af deltagerne, der tog Seroquel, droppede ud af forsøget, fordi de fik tilbagefald, og altså blev "psykotiske" igen. Sammenlignet var det kun 30% af de deltagere, der tog Haldol, der oplevede tilbagefald.

"Study 15" indgik ikke desto mindre i det materiale, AstraZeneca indleverede til FDA'en (den amerikanske levneds- og lægemiddelstyrelse), i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af Seroquel. Seroquel blev godkendt til brug af FDA'en i 1997, og Philip Dawdy spørger sig, ligesom mig, hvordan et medikament med så dårlige forsøgsresultater overhovedet kan opnå godkendelse. På den anden side er det jo ikke nogen hemmelighed, at lobbyisterne i FDA'en, som i så mange andre statslige, amerikanske institutioner, nærmest er i flertal i forhold til de ansatte...

Interessant ville det være, at vide, om "study 15" også forelå den danske Sundhedsstyrelse, da denne skulle afgøre, om Seroquel skulle godkendes til brug, eller ej. Og hvad der i givet fald altså fik Sundhedsstyrelsen her i landet til at sige god for Seroquel.

Senere, uafhængigt gennemførte studier, såsom CATIE, viste, at Seroquel ikke virkede for hele 84% af forsøgspersonerne.

Imidlertid forlyder det ikke så lidt frækt, fra AstraZeneca's Tony Jewell, at "AstraZeneca tror, at den samlede videnskab omkring Seroquel - inklusive firma-sponsorerede studier, forsøg sponsoreret af staten, og lægernes erfaringer - slår fast, at det er en effektiv og passende behandlingsmulighed for patienter med alvorlige sindslidelser."

Philip spørger desangående, om AstraZeneca også vil "inkludere ikke-offentliggjorde og begravede studier i 'den samlede videnskab omkring Seroquel' ." Jeg for min del får mistanke om, at ineffektive og upassende behandlingsmuligheder ikke er eksistente i den psykofarmakologiske industris verden. I hvert fald ikke, hvad dens egne produkter angår.

1 kommentar:

Marian sagde ...

Hej I., tak for din kommentar! Jeg vil ikke lægge den ud her, da du skriver både dit navn og din emailadresse i den, og selv om emailadressen ikke lige virkede for mig. Hvorfor jeg svarer dig her:

Jeg har googlet og fundet en hel del (især amerikanske) hjemmesider, hvor de af dig nævnte problemer omtales i forbindelse med Seroquel. Jeg har så kigget efter studier og lignende, og det mest "overbevisende" er nok AstraZenecas egen produktbeskrivelse: 
http://www.astrazeneca.ca/documents/ProductPortfolio/SEROQUEL_PM_en.pdf


Alle af dig nævnte bivirkninger er blevet observeret i kliniske forsøg. Desværre er produktbeskrivelsen skrevet på amerikansk "lægelatin", så den kan være lidt svær at afkode. Rul ned til "Warnings and precautions". Under "Cardiovascular" finder du "hypotension" (lavt blodtryk) og "Cholesterol and Triglyceride Elevations" (forhøjet kolesterol og triglycerid) omtalt. Lidt længere nede på siden, under "Hepatic" (relateret til leveren) kan du læse om "Transaminase Elevations" (forhøjede levertal).

Håber, det kan bruges! Kontakt mig gerne, hvis du skal have mere info, og jeg vil prøve, at finde frem til det.