"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

tirsdag den 17. marts 2009

AstraZeneca: Vidneudsagn angående Seroquel-bivirkninger

Siden jeg i søndags via denne kommentar blev opmærksom på, at mere eller mindre grotesk "off-label"*-ordinering af neuroleptika som Zyprexa og Seroquel ikke bare forekommer i "det vilde vest", men altså åbenbart også her i Danmark - jeg er godt klar over, at vi også her i landet misbruger stofferne i stor stil til at kontrollere og lukke munden på de "ubekvemme" ældre på plejehjemmene, men at vi derudover også anvender dem til at lukke munden på "den ubekvemme patient" i al almindelighed, kommer lidt bag på (naive) mig - her oversættelsen af et vidneudsagn, afgivet i forbindelse med den amerikanske stats retssag mod AstraZeneca. Og, ligesom kommentatoren her på bloggen, fik også vidnet ordineret Seroquel, et neuroleptikon altså, mod søvnbesvær.

"I 2000 fik jeg ordineret 300 mg Seroquel mod søvnproblemer. I løbet af 6 måneder tog jeg 34 kg på. Jeg udviklede diabetes. Jeg oplevede alvorlige abstinenssymptomer, da jeg ved et tilfælde glemte en dose, og måtte indlægges. Abstinenserne forårsagede en psykose, der blev tilskrevet en ny diagnose, i stedet for medikamentet. Jeg mistede alle mine tænder på grund af mundtørhed. Jeg fik grå stær. Jeg havde vedvarende meget forstyrrende selvmordstanker. Jeg led af akatisi**, synkebesvær og svære muskelkramper. Jeg mistede evnen til at tænke kritisk, evnen til at træffe beslutninger, og generelt evnen til at fungere på et overordnet plan. Siden den medicinske profession nægtede at acceptere, at deres "terapi" kunne være toksisk, fortsatte man at ordinere dette medikament til mig i 8 år, og tilføjede nye medikamenter for at dække over symptomerne af massive hormonforstyrrelser.

Anvendelsen af denne klasse medikamenter bør skarpt begrænses. Disse medikamenter bør ikke øge aktionærernes velstand, da de ødelægger kroppene og hjernerne af de mest sårbare mennesker i vores samfund. Psykoaktive stoffer 'virker' ved at sætte nerver ud af funktion, ikke ved at genskabe deres normale funktion. Emotioner skaber kemiske forandringer i hjernen, ikke omvendt. Ingen ved, hvordan det utroligt komplekse samspil af neuroner faktisk fungerer. Neurotransmitterteorien er baseret på observerede hjerneskader, forårsaget af psykoaktive kemikalier, ikke på nogen som helst forståelse af, hvordan en normal hjerne fungerer. Tid og menneskelig støtte er de sikreste og mest effektive midler for at komme igennem svære emotionelle udfordringer."

Original her på Philip Dawdy's blog.
_______________

* "off-label use" betegner anvendelsen af lægemidler til helbredsproblemer, som de pågældende lægemidler oprindeligt ikke er godkendte til. Neuroleptika er som regel godkendte til behandling af såkaldt "skizofreni" og såkaldt "bipolar lidelse". Ikke til behandling af søvnforstyrrelser. Dermed er deres anvendelse ved sidstnævnte diagnose en "off-label"-anvendelse.

** akatisi, "psykotisk uro", se Sundhedsstyrelsens hjemmeside punkt 4.1, "Extrapyramidale bivirkninger".
_______________

P.S.: Jeg skal love for, at nogen i Södertälje har travlt med at følge bloggen her. Forståeligt nok. Det er jo ikke så godt, at det når ud i en større offentlighed, at anstrengelserne for at opretholde "lönsamhet" og "konkurrenskraft" godt kan siges at have udkonkurreret etiken i foretagendet. - Og nu synes jeg selv, jeg er meget flink, når jeg vælger en formulering, der implicerer, at etik overhovedet nogensinde har spillet en rolle...

Ingen kommentarer: