"What we call 'normal' is a product of repression, denial, splitting, projection, introjection and other forms of destructive action on experience. It is radically estranged from the structure of being. The more one sees this, the more senseless it is to continue with generalized descriptions of supposedly specifically schizoid, schizophrenic, hysterical 'mechanisms.' There are forms of alienation that are relatively strange to statistically 'normal' forms of alienation. The 'normally' alienated person, by reason of the fact that he acts more or less like everyone else, is taken to be sane. Other forms of alienation that are out of step with the prevailing state of alienation are those that are labeled by the 'formal' majority as bad or mad." 

R. D. Laing, The Politics of Experience

fredag den 3. oktober 2008

Er det diskriminering at "psykisk syge" skal have armbånd på?

Nu kommer jeg selvfølgeligt til at gøre mig helt umuligt igen, jeg ved det godt, men hér alligevel nogle tanker om "psykisk syge", der skal gå med armbånd, når de er indlagt på sygehus i Region Nordjylland:

Brugerne er, forståeligt nok, ikke begejstrede. "Diskriminering", "afstempling" er nogle af de ord, man rundtomkring kan høre. Og, ja, det er det. MEN...

Hvis man identificerer sig selv som værende "psykisk syg" i den betydning, at man mener, man lider af en biologisk hjernesygdom, og hvis man derfor mener, at man absolut skal have en sengeplads på en sygehusafdeling, at man skal være patient, ja, så må man vel finde sig i at blive behandlet som alle andre sygehuspatienter?? Og de har altså armbånd på.

Nu vil nogle nok sige: "Hvis vi så bare kunne blive behandlet som alle andre sygehuspatienter! Hvis generelle sygehusregler også skal gælde for patienter på psykafdelinger, hvorfor bliver vi så tvangsbehandlet, bæltefikseret osv.? Det bliver de andre da ikke!" Dertil kan jeg oplyse at, jo, det bliver de faktisk. "Psykisk syge" ligestilles nemlig med patienter, der ikke er ved bevidsthed, og altså ikke kan give et frit og informeret samtykke. I siger jo selv, at jeres hjerner er syge, og med en syg hjerne er selvfølgeligt også ens bedømmelsesevne - bl.a. af den egne helbredstilstand inklusive behovet for behandling - mindst nedsat, om ikke sat ude af spil: "anosognosia", manglende sygdomsindsigt er et symptom på hjernesygdom, remember? Så, hvor er problemet???

I mine øjne er det, igen, ikke et spørgsmål om armbånd eller ej. Det er et spørgsmål om psykiatri eller ej. Armbåndene er bare et symptom. En synlig manifestation af den årsag, der hedder "biopsykiatri". Selvfølgeligt er det diskriminering og afstempling, hvis mennesker i eksistentielle kriser skal have armbånd på. Men diskrimineringen og afstemplingen starter og ender altså ikke med armbåndene. Den er gennemgående i psykiatrien. Hvilket gør kritik udelukkende af armbåndene - mens psykiatrien som sådan godkendes - utroværdig.

Det eneste, der er at sige til de "psykisk syges" forsvar i denne sag, er at de som regel er kommet til deres selvforståelse som værende hjernesyge via massiv indoktrination med vildledende information fra "eksperternes" side. Tja.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Armbånd,ørechips afpersonificering..
Tja,..

Personlig har jeg jo været fritaget for den slags, på nær ved fødselen af barn nr. 1 (som meget mod min vilje foregik på sygehuset) - med dertil hørende armbånd til mor og barn (som om jeg ikke vidste hvem jeg selv var) og "støttesygeplejerske" hver gang man skulle ryge, for selvfølgelig kan man ikke gå helt selv når man lige har født - fødsler er jo sådan en unaturlig sygdomstingest.......

Marian sagde ...

Ligesom der er sådan en unaturlig sygdomstingest, at komme ud for en eksistentiel, spirituel, emotionel krise...

Anonym sagde ...

:-)